Life coaching

A life coaching egy dinamikus és célorientált folyamat, amelynek célja az egyén fejlődésének elősegítése és kiteljesedése. A coaching folyamat során az egyéni célok elérésére, az életminőség javítására és az önkifejezés fejlesztésére összpontosítunk.

A  life coaching egy konzultációval kezdődik, amely során a coach és a kliens megismerkednek egymással, és áttekintik a coaching céljait. Ebben az időszakban tisztázódik, hogy milyen területeken kíván a kliens fejlődni, és meghatározzák az elérni kívánt eredményeket.

A következő lépés a célok kitűzése. A coach segít a kliensnek konkrét és elérhető célokat megfogalmazni az élet különböző területein, például a karrier, személyes kapcsolatok, egészség vagy személyes fejlődés terén.

A life coaching folyamatnak fontos része az értékelés és az önértékelés. A klienssel együttműködve a coach segít az erősségek és fejlesztendő területek felismerésében, valamint azoknak az értékeknek az azonosításában, amelyek irányt mutathatnak a kitűzött célok eléréséhez.

A coaching során készített célok egy konkrét cselekvési tervbe ágyazódnak be. Ez a terv részletesen tartalmazza, hogy milyen lépéseket kell tenni a célok eléréséhez, és mik a felelősségi területek.

Az ülések során a coach egyben támogató és motiváló szerepet is betölt. A folyamat során a coach rendszeres találkozásokon és feladatokon keresztül segíti a klienst a kitűzött célok elérésében, biztosítva ezzel az inspirációt és motivációt.

A folyamat során a kliens rendszeres visszajelzést kap a fejlődésről és az elért eredményekről. Ez lehetővé teszi a kliens számára, hogy értékelje a saját előrehaladását, és szükség esetén módosítsa a cselekvési terveit.

A coaching folyamat végén egy záró értékelés során a coach és a kliens áttekintik az elért eredményeket és a tanultakat. A kliensnek lehetősége van megfogalmazni, hogy hogyan kívánja folytatni a fejlődését a coaching után, és milyen eszközökkel fogja tovább építeni az elért eredményeket.

A coaching folyamat  5-10 ülésből  áll. Az első alkalom egy 90 perces konzultáció, majd ezután kéthetente találkozunk a 60 perces üléseken.

Amennyiben úgy érzi, hogy a fejlődésében segítségére lehetek, vegye fel velem a kapcsolatot!


Tompa Andrea

Iránytű Mentál Műhely szakmai vezető

szakvizsgázott pedagógus /tanító, matematika, vizuális nevelés/

Komplex Mozgásterápiás fejlesztő

coach, mediátor

képződő mentálhigiénés szakember